DESPRE COMPANIE

ABOUT COMPANY

INCEPUTUL

BEGINNING

Solutii pentru companii de brokeraj Solutions for brokerage companies

SOFTWARE PENTRU ASIGURARI

INSURANCE SOFTWARE

Am inceput in sectorul asigurarilor si am devenit unul dintre liderii de piata, cu aproape 30% cota de piata.

We started in the insurance sector and have become one of the market leaders, with nearly 30% market share.

PREZENTUL

PREZENT

Software industrial Industrial software

SOFTWARE INDUSTRIAL

INDUSTRIAL SOFTWARE

Am dezvoltat propriul nostru MES (Manufacturing Execution System). Dezvoltam solutii industriale personalizate.

We have developed our own MES (Manufacturing Execution System). We develop customized solutions.

VIITORUL

FUTURE

Contribuim la modelarea digitalizarii We contribute to shaping digitization

SOLUTII LA CERERE

SOLUTIONS ON DEMAND

Vom livra solutii personalizate cu roboti colaborativi si inteligenta artificiala.

We will deliver customized solutions with collaborative robots and artificial intelligence.


ETAPELE DE DEZVOLTARE ALE COMPANIEI

MILESTONES OF COMPANY DEVELOPMENT


Incercati sa gasiti un Partener?

Trying to find a Partner?

Noi suntem Partenerul !

We are your Partner!

Partener

Solutii Tech

Tech Solutions

Consultanta

Consulting

Productivitate

Productivity


SERVICII OFERITE

SERVICES OFFERED

 • Solutii industriale Industrial Solutions

  SOFTELIO este o companie versatila, care livreaza solutii combinand ingineria software cu automatizari (PLC, SCADA).

  SOFTELIO is a versatile company that delivers solutions combining software engineering with automation (PLC, SCADA).

 • Solutii proprii Proprietary Solutions

  Solutii dezvoltate de catre propria echipa ce pot fi implementate pe urmatoarele tipuri de utilaje: prese, injectii plastice, extrudere, linii de asamblare, vopsitorii, CNC - uri.

  Solutions developed by our own team that can be implemented on the following types of machinery: presses, plastic injections, extruders, assembly lines, paint shops, CNC machines, etc.

 • Solutii pentru brokeri de asigurari Insurance Broker Solutions

  Soluții Software integrate de gestionare pentru piata asigurarilor.

  Integrated Software Management Solutions for the insurance market.

 • Roboti software procese Robotic Process Software

  Automatizam activitati repetitive efectuate de catre oameni, prin implementarea unor solutii digitale, integrandu-ne cu orice ERP existent.

  We automate repetitive tasks performed by humans by implementing digital solutions, integrating with any existing ERP.

ABILITATI TEHNICE

TECHNICAL SKILLS

 • PROGRAMARE PROGRAMMING

  Limbaje de programare .NET: putem scrie aplicațiile dvs. .NET în C#, F# sau Visual Basic. Python, C#, C++, JavaScript, PHP, Swift, Java, Go, SQL, Ruby.

  .NET Programming Languages: We can write your .NET apps in C#, F#, or Visual Basic. Python, C#, C++, JavaScript, PHP, Swift, Java, Go, SQL, Ruby.

 • AUTOMATIZARI INDUSTRIALE INDUSTRIAL AUTOMATION

  Programare PLC. Protocoale de comunicare: Modbus, KNX, ZigBee, Ethernet, Profinet

  PLC programming. Communication protocols: Modbus, KNX, ZigBee, Ethernet, Profinet

 • MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE DATABASE MANAGEMENT

  Automatizam activitati repetitive efectuate de catre oameni prin implementarea unor solutii digitale integrandu-ne cu orice ERP existent.

  We automate repetitive tasks performed by humans by implementing digital solutions, integrating with any existing ERP.

 • PLATFORME CLOUD CLOUD PLATFORMS

  GTS Telecom. Amazon Web Services (AWS)

  GTS Telecom. Amazon Web Services (AWS)

AVANTAJE COMPETITIVE

AVANTAJE COMPETITIVE

 • Tehnologii Inovatoare Innovative Technologies

  Dezvoltarea unor tehnologii de varf sau a unor algoritmi unici pentru a oferi un avantaj semnificativ clientilor si partenerilor nostri.

  Developing cutting-edge technologies or unique algorithms to provide significant advantages to our clients and partners.

 • Eficienta in Costuri Cost Efficiency

  Procese de dezvoltare eficiente și gestionare eficienta a resurselor, pentru obtinerea unor preturi competitive.

  Efficient development processes and resource management for achieving competitive prices.

 • Abordare orientata catre client Client-Oriented Approach

  O concentrare puternica asupra intelegerii si satisfacerii nevoilor clientilor pentru construirea de relatii pe termen lung si promovarea loialitatii clientilor.

  A strong focus on understanding and satisfying the needs of customers to build long-term relationships and promote customer loyalty.

 • Securitatea datelor și Compliance Data Security and Compliance

  Asigurarea unor masuri solide de securitate a datelor si conformitatea cu reglementarile relevante (Directiva NIS, ISO 27001, GDPR).

  Ensuring robust data security measures and compliance with relevant regulations (NIS Directive, ISO 27001, GDPR).